Jette Bang

For mig er det at male i sig selv en dejlig oplevelse.

Jeg er eksperimenterende og søgende i min kunst, hvilket giver sig udtryk i motiver, former og farver.

Når jeg begynder på et billede, har jeg ingen klar forestilling om, hvad det skal blive til – det kommer langsomt, når processen er i gang. En vigtig faktor i mit arbejde er at udtrykke forskellige stilarter og  farveskalaer, således at mine billeder udvikler sig løbende og ikke fastholdes i en bestemt form. Derfor er mange af mine billeder “uden titel”, idet jeg ønsker at dele mine oplevelser med beskueren.